0

0₫

Giỏ hàng của bạn đang trống

Tiếp tục mua hàng

Hotline hỗ trợ: 028 39820899

GLOBAL G.A.P

Chứng nhận GlobalGap là gì?

GlobalGap là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP). Thông qua việc chứng nhận, các nhà sản xuất chứng minh việc thực hiện tiêu chuẩn GlobalGap của mình. Đối với người tiêu dùng và các nhà bán lẻ, giấy chứng nhận GlobalGap là sự đảm bảo rằng thực phẩm đạt được mức độ chấp nhận được về an toàn và chất lượng, và quá trình sản xuất được chứng minh là bền vững và có quan tâm đến sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động, môi trường, và có xem xét đến các vấn đề “phúc lợi” của vật nuôi. Nếu không có sự đảm bảo này, người sản xuất nông nghiệp có thể bị thị trường từ chối.

Đối tượng nào cần chứng nhận Global Gap

GlobalGap đang dần trở thành một tiêu chuẩn bắt buộc do hầu hết các nhà bán lẻ hiện nay yêu cầu phải có chứng nhận này như một minh chứng cho việc áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt. Các nhà sản xuất nông nghiệp và chủ trang trại vật nuôi/thủy sản cung cấp cho việc sản xuất ra thực phẩm cho con người tiêu thụ cần có chứng nhận GlobalGap. Không có chứng nhận này, các sản phẩm của họ sẽ không được các nhà bán lẻ lựa chọn. Thêm vào đó, những nhà xuất khẩu sang Châu Âu và nhiều thị trường khác (Châu Á và Châu Mỹ) cũng cần áp dụng theo các tiêu chuẩn sản xuất được xác định bởi chứng nhận Global Gap.

Quy trình chứng nhận?

- Quy trình chứng nhận được tiến hành theo các bước chính như sau:
- Xác định phạm vi chứng nhận.
- Đánh giá thử (tùy chọn) nhằm đánh giá thực trạng hiện tại của trang trại.
- Đánh giá chứng nhận (cấp giấy chứng nhận): xác nhận doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của GlobalGap.
- Giấy chứng nhận có giá trị trong vòng 1.0 năm kể từ ngày có quyết định chứng nhận
- Tái chứng nhận để theo dõi sự phù hợp và quá trình cải tiến thường xuyên.Giấy chứng nhận GLOBAL G.A.P của DNTN CÔNG BÌNH