GẠO CÔNG BÌNH NHẬN GIẢI THƯỞNG SÁNG KIẾN ASEAN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ XÓA ĐỎI GIẢM NGHÈO

Ngày 6.10.2017 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Công ty TNHH Công Bình đã vinh dự là đại diện duy nhất ở hạng mục doanh nghiệp của Việt Nam được trao giải thưởng sáng kiến ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo (The ASEAN Rural Development and Poverty Eradication Leadership Awards) do tổng thư ký ASEAN và bộ trưởng bộ nông nghiệp của Malaysia ông Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob trao tặng.

Giải thưởng Sáng kiến ASEAN về Phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo là sự công nhận vai trò, thành tựu xuất sắc và đóng góp của các tổ chức phi chính phủ/các tổ chức xã hội dân sự (NGOs/CSOs) và đơn vị tư nhân của các nước ASEAN trong việc phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo cho cộng đồng địa phương. Giải thưởng đồng thời là cơ hội giới thiệu các mô hình phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo của mỗi quốc gia đến bạn bè khu vực.

Nhờ những đóng góp của mình trong việc xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo từ đề án cánh đồng lớn, hợp tác với bà con nông dân, đảm bảo nguồn đầu ra ổn định, mang lại lợi nhuận cao hơn cho người nông dân, công ty gạo Công Bình đã được ghi nhận ở sự kiện lần này.

Công Bình đã và đang tiếp tục đồng hành cùng người nông dân Việt trên con đường xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam ở trường quốc tế.

video

FACEBOOK