Tất cả bài viết

GẠO CÔNG BÌNH NHẬN GIẢI THƯỞNG SÁNG KIẾN ASEAN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ XÓA ĐỎI GIẢM NGHÈO

Ngày 6.10.2017 tại Kuala Lumpur, Malaysia.Công ty TNHH Công Bình đã vinh dự là đại diện duy nhất ở hạng mục doanh nghiệp của Việt Nam được trao giải thưởng sáng kiến ASEAN về phát triển nông thôn và xóa đói...

video

FACEBOOK